Ostale usluge

Aplikacija i održavanje raznih vrsta instalacija

Kompanija GBZ Inženjering nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja termomašinskih mreža, sistema, instalacija i uređaja. Za klijente izrađujemo kompletna projektna rešenja i vršimo izvođenje raznih vrsta instalacija i sistema za najrazličitije primene. Vršimo aplikaciju i održavanje instalacija za različite tipove objekata – stambene zgrade, poslovne prostore, industrijska postrojenja, bolnice, hale, hotele.

  • U dogovoru sa klijentom sugerišemo, projektujemo i izvodimo razne vrste termomašinskih instalacija.
  • Posebnu pažnju posvećujemo racionalnoj upotrebi resursa i isplativosti samih sistema, vodeći pri tome računa o klijentovom budžetu.
  • Stručno i u dogovorenom roku, uz poštovanje zakonskih standarda, naš tim vrši realizuje solarne instalacije, instalacije komprimovanog vazduha kompresorske stanice, uređaje za povišenje pritiska, stabilne instalacije za gašenje požara, kao i različite vrste merenja. Sve usluge su prilagođene individualnim potrebama klijenata.
  • Spremni smo da odgovorimo na sve izazove i zahteve koji se pred nas postavljaju i da predložimo bolja, nova i tehnički savremenija rešenja.
  • Klijentima stavljamo na raspolaganje naše dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi ostalih termomašinskih rešenja u skladu sa njihovim potrebama.

Projektujemo i izvodimo sisteme za:

Solarne instalacije

Korišćenje solarne energije smanjuje utrošak energije za pripremu tople vode u godišnjem proseku za do 60%, a za grejanje do 30%. Kod dobijanja solarne energije tečnost nosača se unutar solarnih kolektora zagreva sunčevim zracima. Tako dobijena toplota odvodi se u bojler te se preko izmenjivača toplote prebacuje na vodu u bojleru. Površina kolektora od 5m² je dovoljna za efikasno snabdevanje četvoročlanog domaćinstva vodom ugrejanom solarnom energijom.

Instalacije komprimovanog vazduha

Komprimovani vazduh se često opisuje kao četvrto pogonsko sredstvo, pa iako nije zastupljen kao struja, nafta i gas, predstavlja fundamentalni deo modernog sveta. Glavna razlika između komprimovanog vazduha i ostalih energenata je u tome što korisnici sami stvaraju svoj vazduh i zbog toga mogu da biraju način na koji ga stvaraju. Važnost komprimovanog vazduha se često previđa, ali u stvarnosti on čini vitalni deo većine modernih proizvodnih procesa i moderne civilizacije. Iako to možda ne shvatamo, većina proizvoda koje danas koristimo jednostavno ne bi mogla da se napravi bez komprimovanog vazduha. Oko 10% energije iskorišćene u industriji u celom svetu troši se na komprimovani vazduh.

Kompresorske stanice

Kompresorska stanica je važna karika svakog proizvodnog pogona, a čist i suv vazduh koji koriste postrojenja ili pneumatski alati garantuju njihovu dugotrajnost. Svim klijentima savetujemo instalaciju sušača vazduha i linijske filtere različitih gradacija, zavisno o kom obliku proizvodnje se radi, kao i od stepena osetljivosti proizvodnih postrojenja.

Ostale usluge – GBZ Inženjering

Jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su ‘Sprinkler instalacije’. Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja – od malog (hoteli, muzeji, bolnice, škole), preko srednjih (garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja), pa sve do teških (hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd).

sprinkler instalacija GBZ Inženjering
uređaji za povišenje pritiska

Uređaje za povišenje pritiska

Postrojenja za povišenje pritiska vode namenjena su za vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, komercijalnim i javnim objektima (hotelima, bolnicama, robnim kućama), kao i za industrijski i procesni inženjering. Tu podrazumevamo sisteme za transportovanje tehnološke vode, vode za hlađenje, gašenje požara ili industrijske vode bez materijala koji deluju hemijski ili mehanički agresivno i koje u sebi nemaju abrazivnih sastojaka ili dugih vlakana.

Za klijente vršimo sledeća merenja i podešavanja:

Merenje i podešavanje diferencijalnog pritiska na regulacionim-balansnim ventilima u sistemima grejanja i hlađenja pomoću mernog kompjutera

Merenje se vrši elektronskim uređajem za merenje diferencijalnog pritiska na regulacionim ventilima u sistemima grejanja i hlađenja. Sastoji se od senzora za merenje i mernog računara (prenos podataka putem Bluetooth-a). U bazi programa nalaze se svi poznati proizvođači ventila, a svi izmereni podaci se čuvaju u memoriji mernog računara.

Merenje protoka u cevovodima pomoću ultrazvučnog merača

Merenje protoka u cevovodima se vrši pomoću ultrazvučnog merača koji se brzo i jednostavno montira i ima jednostavnu konfiguraciju. Raspon merenja je od DN15 do DN4000, a poseduje i USB port za prenos podataka na kompjuter.

Merenje i podešavanje brzine vazduha na distributivnim elementima

Za naše klijente vršimo merenje i podešavanje brzine protoka vazduha na distributivnim elementima.

ultrazvučni merač protoka GBZ Inženjering
merni kompjuter

Projektujemo i izvodimo sisteme za:

Solarne instalacije

Korišćenje solarne energije smanjuje utrošak energije za pripremu tople vode u godišnjem proseku za do 60%, a za grejanje do 30%. Kod dobijanja solarne energije tečnost nosača se unutar solarnih kolektora zagreva sunčevim zracima. Tako dobijena toplota odvodi se u bojler te se preko izmenjivača toplote prebacuje na vodu u bojleru. Površina kolektora od 5m² je dovoljna za efikasno snabdevanje četvoročlanog domaćinstva vodom ugrejanom solarnom energijom.

Instalacije komprimovanog vazduha

Komprimovani vazduh se često opisuje kao četvrto pogonsko sredstvo, pa iako nije zastupljen kao struja, nafta i gas, predstavlja fundamentalni deo modernog sveta. Glavna razlika između komprimovanog vazduha i ostalih energenata je u tome što korisnici sami stvaraju svoj vazduh i zbog toga mogu da biraju način na koji ga stvaraju. Važnost komprimovanog vazduha se često previđa, ali u stvarnosti on čini vitalni deo većine modernih proizvodnih procesa i moderne civilizacije. Iako to možda ne shvatamo, većina proizvoda koje danas koristimo jednostavno ne bi mogla da se napravi bez komprimovanog vazduha. Oko 10% energije iskorišćene u industriji u celom svetu troši se na komprimovani vazduh.

Kompresorske stanice

Kompresorska stanica je važna karika svakog proizvodnog pogona, a čist i suv vazduh koji koriste postrojenja ili pneumatski alati garantuju njihovu dugotrajnost. Svim klijentima savetujemo instalaciju sušača vazduha i linijske filtere različitih gradacija, zavisno o kom obliku proizvodnje se radi, kao i od stepena osetljivosti proizvodnih postrojenja.

Stabilne instalacije za gašenje požara

Jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su ‘Sprinkler instalacije’. Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja – od malog (hoteli, muzeji, bolnice, škole), preko srednjih (garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja), pa sve do teških (hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd).

sprinkler sistem

Uređaje za povišenje pritiska

Postrojenja za povišenje pritiska vode namenjena su za vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, komercijalnim i javnim objektima (hotelima, bolnicama, robnim kućama), kao i za industrijski i procesni inženjering. Tu podrazumevamo sisteme za transportovanje tehnološke vode, vode za hlađenje, gašenje požara ili industrijske vode bez materijala koji deluju hemijski ili mehanički agresivno i koje u sebi nemaju abrazivnih sastojaka ili dugih vlakana.

GBZ Inženjering uređaji za povišenje pritiska

Za klijente vršimo sledeća merenja i podešavanja:

Merenje i podešavanje diferencijalnog pritiska na regulacionim-balansnim ventilima u sistemima grejanja i hlađenja pomoću mernog kompjutera

Merenje se vrši elektronskim uređajem za merenje diferencijalnog pritiska na regulacionim ventilima u sistemima grejanja i hlađenja. Sastoji se od senzora za merenje i mernog računara (prenos podataka putem Bluetooth-a). U bazi programa nalaze se svi poznati proizvođači ventila, a svi izmereni podaci se čuvaju u memoriji mernog računara.

Merenje protoka u cevovodima pomoću ultrazvučnog merača

Merenje protoka u cevovodima se vrši pomoću ultrazvučnog merača koji se brzo i jednostavno montira i ima jednostavnu konfiguraciju. Raspon merenja je od DN15 do DN4000, a poseduje i USB port za prenos podataka na kompjuter.

Merenje i podešavanje brzine vazduha na distributivnim elementima

Za naše klijente vršimo merenje i podešavanje brzine protoka vazduha na distributivnim elementima.

ultrazvučni merač protokamerni kompjuter

Potrebno vam je stručno rešenje iz oblasti termomašinskih instalacija?

Naš tim poštuje isplativost i održivost instaliranih sistema, vodeći pri tom računa o vašem budžetu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Potrebno vam je stručno rešenje iz oblasti termomašinskih instalacija?

Naš tim poštuje isplativost i održivost instaliranih sistema, vodeći pri tom računa o vašem budžetu.

KONTAKTIRAJTE NAS