Termotehnika

Vrhunski sistemi zagrevanja prostorija i objekata

Kompanija GBZ Inženjering nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja termotehničkih mreža, sistema, instalacija i uređaja. Za klijente izrađujemo celokupna projektna rešenja i vršimo izvođenje termotehničkih sistema za najrazličitije primene, poput grejanja stambenih zgrada, poslovnih prostora, industrijskih postrojenja, bolnica, hala, hotela i slično.

 • U dogovoru sa klijentom sugerišemo, projektujemo i izvodimo sve vrste radova iz oblasti termotehnike.
 • Posebnu pažnju posvećujemo racionalnoj upotrebi resursa i isplativosti samih sistema, vodeći pri tome računa o klijentovom budžetu.
 • Stručno i u dogovorenom roku, uz poštovanje zakonskih standarda, naš tim realizuje instalacije sistema grejanja bilo ono centralno, radijatorsko, zidno, podno ili kalorifersko sa instalacijom podstanica, adekvatnih pumpi, izmenjivača toplote i regulacionih ventila.
 • Spremni smo da odgovorimo na sve izazove i zahteve koji se pred nas postavljaju i da predložimo bolja, nova i tehnički savremenija rešenja.
 • Klijentima stavljamo na raspolaganje naše dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi termotehničkih rešenja u skladu sa njihovim potrebama.

Projektujemo i izvodimo sisteme za:

Centralno grejanje

Centralno grejanje predstavlja vrstu grejanja u objektima gde se toplota proizvodi na jednom središnjem – centralnom mestu, i ta toplota se prenosi koristeći vodu ili vazduh kroz cevnu mrežu do distributivnih elemenata (vazduh), ili preko radijatora (voda).

Vazdušno grejanje

U ovu grupu spadaju proizvodi vezani za obradu vazduha u sistemima kanalskog grejanja i razvoda vazduha.

 • Prema načinu zagrevanja vazduha vazdušno grejanje može biti direktno i indirektno,
 • Prema načinu ostvarenja cirkulacije vazdušno grejanje može biti gravitaciono i prinudno,
 • Prema mestu zagrevanja vazduha vazdušno grejanje može biti individualno i centralno,
 • Prema sastavu vazduha vazdušno grejanje može biti sa kružnim, svežim i mešanim vazduhom.
sistem vazdušnog grejanja

Podno i zidno grejanje

Površinsko grejanje je vrlo ekonomično, ekološko i može se kombinovati s raznim izvorima energije. Pored prednosti kao što su uštede troškova grejanja i veći korisni prostor u prostorijama, jer u prostoriji nema drugih tela za grejanje, površinsko grejanje je pogodno i za osobe s alergijama: toplotno zračenje pruža udobnost i smanjuje protok vazduha, tako da ne dolazi do podizanja prašine. Osobe koje pate od alergija imaju koristi zbog bolje klime u prostoriji.

Toplotne podstanice

Toplotna podstanica služi za regulisanu razmenu toplotne energije između primarne mreže i sekundarne mreže grejanja individualnih stambenih objekata. Toplotna podstanica se sastoji iz primarnog i sekundarnog dela povezanih izmenjivačem toplote u jedinstvenu termotehničku celinu.

toplotne podstanice

Kotlarnice

Kotlarnica je sastavni deo većine tehnoloških procesa. Primenjuje se u metalskoj i prerađivačkoj industriji, prehrambenoj, tekstilnoj, hemijskoj itd. Kotlarnice malog, srednjeg ili velikog kapaciteta služe kao samostalne celine za zagrevanje stambenih objekata ili proizvodnih pogona, kao i za pripremu tople vode koja je neophodna za odvijanje raznih tehnoloških procesa. Nezavisno od kapaciteta, kotlarnice poseduju isti princip rada i sastavne elemente.

U tehnološkom smislu, kotlarnica sadrži dve celine: sistem za proizvodnju toplotne energije i sistem za distribuciju te energije. U ovim sistemima potrebno je održavati na zadatim vrednostima razne procesne veličine kao što su: temperatura i nivo vode, temperatura i nivo goriva, pritisak vazduha, protok goriva i dr.

Automatske regulacije

Automatska regulacija je postupak vođenja procesa po načelu negativne povratne veze bez prisustva čoveka. Delovanje regulatora zasniva se na razlici između ulazne referentne veličine i upravljačke veličine. Temeljem regulacijskog odstupanja određuje se upravljačka veličina kojom izvršni član deluje na proces. U odnosu na referentnu veličinu bira se i vrsta regulacije.

sistem automatske regulacije

Projektujemo i izvodimo sisteme za:

Centralno grejanje

Centralno grejanje predstavlja vrstu grejanja u objektima gde se toplota proizvodi na jednom središnjem – centralnom mestu, i ta toplota se prenosi koristeći vodu ili vazduh kroz cevnu mrežu do distributivnih elemenata (vazduh), ili preko radijatora (voda).

GBZ Inženjering sistem centralnog grejanja

Vazdušno grejanje

U ovu grupu spadaju proizvodi vezani za obradu vazduha u sistemima kanalskog grejanja i razvoda vazduha.

 • Prema načinu zagrevanja vazduha vazdušno grejanje može biti direktno i indirektno,
 • Prema načinu ostvarenja cirkulacije vazdušno grejanje može biti gravitaciono i prinudno,
 • Prema mestu zagrevanja vazduha vazdušno grejanje može biti individualno i centralno,
 • Prema sastavu vazduha vazdušno grejanje može biti sa kružnim, svežim i mešanim vazduhom.
vazdušno grejanje

Podno i zidno grejanje

Površinsko grejanje je vrlo ekonomično, ekološko i može se kombinovati s raznim izvorima energije. Pored prednosti kao što su uštede troškova grejanja i veći korisni prostor u prostorijama, jer u prostoriji nema drugih tela za grejanje, površinsko grejanje je pogodno i za osobe s alergijama: toplotno zračenje pruža udobnost i smanjuje protok vazduha, tako da ne dolazi do podizanja prašine. Osobe koje pate od alergija imaju koristi zbog bolje klime u prostoriji.

Toplotne podstanice

Toplotna podstanica služi za regulisanu razmenu toplotne energije između primarne mreže i sekundarne mreže grejanja individualnih stambenih objekata. Toplotna podstanica se sastoji iz primarnog i sekundarnog dela povezanih izmenjivačem toplote u jedinstvenu termotehničku celinu.

toplotne podstanice

Kotlarnice

Kotlarnica je sastavni deo većine tehnoloških procesa. Primenjuje se u metalskoj i prerađivačkoj industriji, prehrambenoj, tekstilnoj, hemijskoj itd. Kotlarnice malog, srednjeg ili velikog kapaciteta služe kao samostalne celine za zagrevanje stambenih objekata ili proizvodnih pogona, kao i za pripremu tople vode koja je neophodna za odvijanje raznih tehnoloških procesa. Nezavisno od kapaciteta, kotlarnice poseduju isti princip rada i sastavne elemente.

U tehnološkom smislu, kotlarnica sadrži dve celine: sistem za proizvodnju toplotne energije i sistem za distribuciju te energije. U ovim sistemima potrebno je održavati na zadatim vrednostima razne procesne veličine kao što su: temperatura i nivo vode, temperatura i nivo goriva, pritisak vazduha, protok goriva i dr.

kotlarnica

Automatske regulacije

Automatska regulacija je postupak vođenja procesa po načelu negativne povratne veze bez prisustva čoveka. Delovanje regulatora zasniva se na razlici između ulazne referentne veličine i upravljačke veličine. Temeljem regulacijskog odstupanja određuje se upravljačka veličina kojom izvršni član deluje na proces. U odnosu na referentnu veličinu bira se i vrsta regulacije.

sistemi automatske regulacije

Potrebno vam je stručno rešenje iz oblasti termotehnike?

Naš tim poštuje isplativost i održivost instaliranih sistema, vodeći pri tom računa o vašem budžetu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Potrebno vam je stručno rešenje iz oblasti termotehnike?

Naš tim poštuje isplativost i održivost instaliranih sistema, vodeći pri tom računa o vašem budžetu.

KONTAKTIRAJTE NAS